Pohľad na nočnú oblohu

Druhý ročník Prírodnej hvezdárne na Ďurkovci bol plný objavovania. Okrem pozorovania  kráterov na Mesiaci, či prstencov Saturnu sme videli aj nočných letcov, ktorí pretínali oblohu vo veľkej rýchlosti a bola slávnostne odhalená drevená socha Hvezdára, ktorú vyrezal.

MVDr. Ľ. Korytár, PhD. nám ukázal, ako sa chytá vtáctvo do sietí, krúžkuje. Pod odborným dohľadom sme sa mohli skoro dotknúť netopiera. Celé predstavenie bolo sprevádzané výkladom, ktorý bol zrozumiteľný tak ako dospelým aj deťom.