.

.

.

.

.

.

Čas padajúcich hviezd

Aj tento rok môžeme pozorovať prírodné divadlo v podobe „padajúcich hviezd“. Tohtoročné maximum Perzeidov pripadlo na noc z 12. na 13. augusta 2018, no prírodné divadlo môžeme pozorovať až do 24. augusta. Meteory budú prelietavať po celej oblohe.
Materským telesom je kométa 109P/Swift-Tuttle objavená v roku 1862. Meno roja pochádza od súhvezdia Perzeus, v ktorom sa nachádza radiant, teda miesto na oblohe, z ktorého „vylietavajú“ meteory. Súhvezdie Perzeus je v tomto období pozorovateľné v našej zemepisnej šírke počas celej noci na severovýchodnom obzore, no meteory vidíme prelietávať po celej oblohe. 
 Počas maxima je bežné vidieť za hodinu aj viac než sto meteorov.