Prírodná hvezdáreň označuje miesto ideálne na pozorovanie nočnej oblohy. V oblasti Ďurkovec je veľmi nízky svetelný smog, a preto je možné vidieť v noci hviezdy a vesmírne objekty, ktoré by sme z iných miest nevideli práve pre svetelné znečistenie.

Pozorujeme voľným okom, ďalekohľadom alebo hvezdárskym ďalekohľadom, tzv. teleskopom.