Horizontálne slnečné hodiny na Ďurkovci boli zostrojené v júli 1996 pri príležitosti 20. jubilejného Zrazu mladých astronómov na Čingove. Stavebným materiálom bol kameň z blízkeho kameňolomu, cement, štrk a železo.

Hodiny zostrojil externý spolupracovník hlohovskej hvezdárne pán Viliam Knapp z obce Matúškovo pri Galante za pomoci účastníkov zrazu. V posledný deň zrazu, 20. júla 1996 boli hodiny slávnostne odovzdané do správy vtedajšiemu vedúcemu areálu.

Informácie poskytol: Mgr. Jozef Krištofovič, riaditeľ Hvezdárne a Planetária M. R. Štefánika v Hlohovci a vedúci zrazov mladých astronómov od roku 1982.