Prírodná hvezdáreň história

Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo a tiež Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci pravidelne organizovali na Ďurkovci mnoho astronomických podujatí. Napr. 17. – 30. augusta 1987 sa tu pripravili v spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem M. Koperníka v ... (čítajte ďalej)

Ďurkovecké slnečné hodiny

Horizontálne slnečné hodiny na Ďurkovci boli zostrojené v júli 1996 pri príležitosti 20. jubilejného Zrazu mladých astronómov na Čingove. Stavebným materiálom bol kameň z blízkeho kameňolomu, cement, štrk a železo.Hodiny zostrojil ... (čítajte ďalej)