Slnečné hodiny ukazujú čas pomocou polohy tieňa, ktorý vrhá gnómon (ukazovateľ) na ciferník hodín. Na ciferníku slnečných hodín sú vyznačené čiary, označujúce príslušnú celú hodinu v rámci dňa (hodinová čiara).

Slnečné hodiny na Ďurkovci nájdete ľahko. Ak prichádzate autom po asfaltovej ceste, slnečné hodiny zbadáte naľavo na konci cesty, pred budovou označovanou ako Recepcia. Sú umiestnené na lúke v blízkosti parkoviska.