Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo a tiež Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci pravidelne organizovali na Ďurkovci mnoho astronomických podujatí.

Napr. 17. – 30. augusta 1987 sa tu pripravili v spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem M. Koperníka v Brne a ďalšími hvezdárňami Astronomické praktikum. Účastníci sa mohli oboznámiť s československými výskumnými astronomickými programami a počas podujatia sa podarilo zhromaždiť na tomto mieste nevídaný počet ďalekohľadov – až 37 kusov.

Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci organizovala v chatovej oblasti Tatran – Ďurkovec na Čingove pravidelne od roku 1976 do roku 1997 Zrazy mladých astronómov. Stanový tábor účastníkov stál hore nad horizontálnymi ďurkoveckými slnečnými hodinami. Počet účastníkov býval 60 – 70 každoročne. Zraz trval 8 – 10 dní v mesiaci júl. Účastníci pracovali v rôznych sekciách napr.: pozorovateľská, rádioastronomická, meteorologická, kozmonautická, turistická.

V roku 1992 Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove zorganizovala na Ďurkovci Celoslovenský zraz mladých astronómov a pri tejto príležitosti taktiež zostrojili slnečné hodiny, ale tieto boli vertikálne a celé zo železa. Osadili ich na železný stĺpik pri bývalej recepcii a závore areálu. 

Informácie poskytli: Mgr. Jozef Krištofovič, riaditeľ Hvezdárne a Planetária M. R. Štefánika v Hlohovci a vedúci astronomických zrazov od roku 1982 a Mgr. Marián Vidovenec, gen. riaditeľ SÚH.