Pozorovateľnosť okrem svetelného smogu závisí od počasia, viditeľnosti – priezračnosti zemskej atmosféry a v neposlednom rade aj od nášho zraku a technického vybavenia. Preto je dôležité naplánovať pozorovanie nočnej oblohy na správny čas. Keďže svetelný smog na Ďurkovci je nízky, veľa záleží od počasia.

Počasie