Ako deň sa označuje doba jedného obratu Zeme okolo svojej osi.

Rozlišujeme slnečný deň, kedy sa otočí relatívne voči Slnku a hviezdny deň, kedy sa otočenie sleduje relatívne voči hviezdnemu pozadiu. Keďže sa Zem súčasne s otáčaním okolo svojej osi pohybuje aj okolo Slnka, je hviezdny deň o takmer 4 minúty kratší než slnečný deň. Tento rozdiel tvorí za rok spolu 1 deň, teda 1 otočenie okolo osi, ku ktorému došlo jedným obehom okolo Slnka.

Slnečný deň trvá presne 24 hodín, hviezdy deň trvá 23 hodín, 56 minút a 4,09 sekundy.

Dĺžka dňa sa však postupne pomaly predlžuje kvôli spomaľovaniu v dôsledku slapových javov – rotácia Zeme sa postupne spomaľuje. V dobe vzniku Zeme trvalo 1 otočenie okolo jej osi asi 23 hodín. Dĺžka dňa sa predlžuje asi o 2 milisekundy za storočie.