Slnečné hodiny sú prostriedkom na meranie času ešte z čias najstarších civilizácií. Používajú sa na meranie času na základe rotácie Zeme a ňou spôsobeného zdanlivého pohybu Slnka po oblohe. Pohybujúce sa Slnko vrhá tak isto pohyblivý tieň, ktorý potom za pomoci tienidla a stupnice ukazuje čas na slnečných hodinách.